Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

 

 

 

Pan(i) .......................................................... zobowiązany(a) jest stawić się do pracy

w dniu ..................................

Za pracę w tym dniu otrzyma Pan(i) dzień wolny lub wynagrodzenie zgodne

z umową i przepisami Kodeksu pracy.

 

 

Dzień

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Razem godzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzory umów: