Podziękowanie za udaną prezentację

 

 

 

 

.............., dnia .........................

Adresat: ..................................

 

 

 

 

Szanowny Panie,

 

chciałbym podziękować za świetnie zorganizowaną i przeprowadzoną prezentację ......................................................................................................................(opis projektu).

Nie mam wątpliwości, że jego wykonanie powierzono nam przede wszystkim dzięki ogromowi włożonej przez Pana pracy oraz Pańskiemu zaangażowaniu.

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

........................(podpis)

Wzory umów: