Otwarcie nowego rachunku, nieponoszenie odpowiedzialności za osoby trzecie

 

 

....................., dnia ................

Adresat:.................................

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informuję, że od dnia................... nie biorę żadnej odpowiedzialności za długi ........................... (imię i nazwisko).

Proszę o poinformowanie mnie, jakie czynności są wymagane, aby nasz dotychczasowy rachunek zmienić na moje nazwisko, a w celu uniknięcia ewentualnych kłopotów proszę o zlikwidowanie mojego dotychczasowego rachunku i otwarcie nowego, wyłącznie na moje nazwisko.

Jeśli na jakichkolwiek formularzach potrzebny będzie mój podpis, proszę o przesłanie potrzebnych dokumentów na adres mojego biura.

 

 

Z poważaniem,

 

.......................................................

(podpis)