Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego

 

 

Wrocław, 9.10.2000 r,

 

 

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej

w Berlinie

 

 

Strona: Helga Nehring-Nowak

Berlin, Salatstr. 121

adres dla doręczeń w Polsce

56-555 Wrocław

ul. Nowacka 1

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 

 

 

W związku z zawarciem 1 maja 2000 r. we Wrocławiu związku małżeńskiego z obywatelem polskim Janem Nowakiem, składam stosownie do treści art. 10 ust. l ustawy z 15.02.1962 r. o obywatelstwie polskim oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego.

W załączeniu przedkładam odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

 

 

Helga Nehring-Nowak