Odpowiedź na skargę na personel

 

 

 

..............., dnia .......................

 

Adresat: ..................................

 

 

 

Szanowny Panie,

 

uprzejmie dziękujemy za list, w którym stara się Pan wyjaśnić incydent mający miejsce dnia................................... . Z przykrością muszę stwierdzić, że dopiero kiedy ktoś zada sobie trud i zwróci nam uwagę na zdarzające się niedociągnięcia i niestosowne zachowanie naszego personelu, znajdujemy czas, aby zainteresować się bliżej tym problemem i próbujemy go rozwiązać w imię lepszej współpracy z naszymi klientami.

Nasz dział personalny prowadzi rozpoznanie i zapewniam Pana, że osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy poniosą odpowiednie sankcje dyscyplinarne. Ponadto zwrócimy szczególną uwagę, aby podobne incydenty w przyszłości nie miały miejsca.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

.................................................

(podpis)

Wzory umów: