Odpowiedź na ofertę pracy

 

 

 

 

......................, dnia ..............

 

Adresat: .................................

 

 

 

 

Dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie oferty pracy w naszej firmie.

Z przykrością musimy Pana/Panią poinformować, że wolne miejsce pracy zostało już zajęte i w tej chwili nie możemy uwzględnić Pana/Pani prośby.

Zapewniamy jednak, że ofertę zatrzymamy w naszej ewidencji na wypadek zwolnienia się etatu.

 

 

Z poważaniem,

 

..........................................

(Podpis)

Wzory umów: