Odmowa w spełnieniu planów zawodowych

 

 

 

 

....................., dnia ....................

Adresat: ...................................

 

 

Szanowny/(-a) Pan/Pani,

 

cieszę się, że miałem możliwość spotkania z Panem/Panią i przeprowadzenia rozmowy dotyczącej Pana/Pani planów dotyczących uzupełnienia wykształcenia i dalszej kariery zawodowej.

Cenię Pana/Pani szczerość i jestem przekonany, że spełnią się Pana/Pani plany dotyczące przyszłej pracy w dziedzinie ................................ i że znajdzie Pan/Pani miejsce pracy w wybranym zawodzie.

Niestety nasza firma nie oferuje takich możliwości.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia powodzenia w dalszej pracy zawodowej.

 

 

Z poważaniem,

 

 

............................................

(Podpis)

Wzory umów: