Odmowa udzielenia pomocy na cele dobroczynne

 

 

 

 

.............., dnia...........................

Adresat:....................................

 

 

Szanowni Państwo,

 

dziękujemy Państwu za pismo zawierające prośbę o pomoc finansową na cele dobroczynne organizacji ..................................

Przykro nam odmawiać, ale nasza firma od dłuższego już czasu corocznie przekazuje kwotę ................................. dla ................................................................(nazwa organizacji dobroczynnej), która z kolei wspomaga mniejsze tego typu instytucje.

Z tego powodu nie możemy włączać się w inne, mniejsze projekty.

Zgadzamy się, że w Państwa przypadku chodzi o bardzo zacny cel i szczerze życzymy znalezienia odpowiednich sponsorów.

 

Z poważaniem,

 

 

 

...................................(podpis)

Wzory umów: