Odmowa udziału w akcji reklamowej

 

 

 

..........., dnia....................

Adresat:...........................

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

otrzymałem Państwa pismo zawierające prośbę o wyrażenie zgody na umieszczenie nazwy naszej firmy w organizowanej przez Państwa akcji reklamowej.

Prawdą jest, że dotychczas byliśmy zadowoleni z poziomu Państwa usług, ale polityka naszej firmy nie pozwala na uczestnictwo w jakichkolwiek akcjach reklamowych na rzecz innych przedsiębiorstw.

Z tego powodu zmuszony jestem udzielić negatywnej odpowiedzi.

Wiem, iż niewielką w tym przypadku pociechą będzie stwierdzenie, że zawsze wysoko ceniliśmy Państwa firmę i o naszej współpracy wypowiadaliśmy się i wypowiadać się będziemy jak najlepiej.

Jeśli moglibyśmy pomóc Państwu w jakiś inny sposób, prosimy o kontakt.

 

Z poważaniem,

 

 

 

............................. (podpis)

Wzory umów: