Nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji

 

 

 

 

........................., dnia ....................

Adresat: .......................................

 

 

Szanowny/(-a) Panie/Pani,

 

niestety, nie możemy uwzględnić Pańskiej prośby o udzielenie referencji. Co prawda nie mamy zastrzeżeń co do wykonywanej przez Pana/Panią pracy, jednak nie byłoby uczciwie ani w stosunku do Pana/Pani, ani do naszej firmy, gdybyśmy chcieli oceniać Pana/Pani zdolności na podstawie zatrudnienia trwającego zaledwie dwa miesiące.

W razie czyjegokolwiek zapytania, nasza odpowiedź będzie zawsze pozytywna i zgodna z wystawioną opinią. Życzymy wielu sukcesów w przyszłej pracy.

 

 

Z poważaniem,

 

.................................................

(podpis)

Wzory umów: