Negatywna ocena byłego pracownika

 

 

..............................., dnia ......................

 

 

Adresat:....................................................

(osoba zwracająca się z prośbą o referencje)

 

 

 

Szanowny/(-a)Panie/Pani,

 

z przykrością odpowiadam na Pańskie zapytanie o ........................(imię i nazwisko kandydata). Osobiście mam doń wiele sympatii, jednak, chcąc być uczciwym, nie mogę go polecić jako pracownika.

..............................(imię i nazwisko kandydata) jest bez wątpienia młodym i zdolnym człowiekiem. W naszej firmie pracował .........................(podać okres zatrudnienia) na stanowisku ..........................(opis miejsca pracy). Zakres swoich obowiązków opanował dobrze i jeśli tylko zechce potrafi również dobrze pracować.

Jednak w tym miejscu pojawiają się problemy. Czasami nadużywa alkoholu tracąc poczucie obowiązku i stając się osobą niegodną zaufania. W takich przypadkach dosłownie odchodzi z miejsca pracy, pozostawiając na nim innego pracownika. Właśnie z tego powodu został u nas zwolniony.

Z przykrością o tym piszę, ponieważ ............................(imię i nazwisko kandydata) jest osobą wyjątkowo zdolną i gdyby nie nadużywanie alkoholu, mógłby być jednym z najlepszych pracowników działu ........................... .

Może sprawa wyglądałaby inaczej, gdyby ktoś z Państwa porozmawiał z nim o tym bezpośrednio i zagroził mu utratą pracy w przypadku nadużywania alkoholu. Myślę, że ze względu na jego zdolności warto by było spróbować.

Jeśli jeszcze w czymkolwiek mógłbym Państwu pomóc, proszę nie zwlekać z zapytaniem.

 

Z poważaniem,

 

.............................................

(podpis)

Wzory umów: