List z okazji nowego roku

 

 

 

.........................., dnia.................

 

Adresat:.......................................

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

z okazji zakończenia Starego Roku chcielibyśmy serdecznie podziękować za współpracę.

Cenimy Państwa fachowość i mamy nadzieję, że będziemy mieli przyjemność oferowania naszych usług również w roku następnym.

Z najlepszymi życzeniami,

 

 

 

...............................(podpis)

Wzory umów: