List polecający - pośrednictwo w sprawie drugiej osoby

 

 

 

......................., dnia ...............

Adresat:..................................

 

 

Szanowny Panie,

 

pragnę Pana poinformować, że ...............................................................................(imię i nazwisko pracownika) przez wiele lat zatrudniony był w księgowości w naszym przedsiębiorstwie. Z powodów rodzinnych przeprowadza się w Pański rejon i szczerze żałuję z powodu jego utraty. Pan ...................................................... posiada wszystkie cechy charakteryzujące dobrego pracownika i jestem przekonany, że każde przedsiębiorstwo, które zatrudni go u siebie, nie będzie tego żałować.

Myślę, że z korzyścią dla obojga Państwa byłoby wzajemne spotkanie i poznanie się. ............................................(imię i nazwisko pracownika) jest człowiekiem rozsądnym i nawet, jeśli od razu nie będzie mu Pan mógł zaoferować nic atrakcyjnego, zrozumie i zdecyduje się na to, co jest lub poczeka.

Czy mogę liczyć na Pańską pomoc i zaproponować mu spotkanie z Panem? Oczekując na odpowiedź, pozostaję z wyrazami szacunku.

 

 

Z poważaniem,

 

...................................................

(podpis)

Wzory umów: