Kontrakt importowy

 

 

zawarty dnia ...........................................r. w ............................................................. pomiędzy:

SPRZEDAJĄCY:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

KUPUJĄCY: ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

TOWAR:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ILOŚĆ: .........................................................................................................................................

CENA: ..........................................................................................................................................

TERMIN ODBIORU: ............................................................................................................................. TRANSPORT: ................................................................................................................................ PŁATNOŚĆ: .......................................................................................................................................... BANK SPRZEDAJĄCEGO: .......................................................................................................................................................

BANK KUPUJĄCEGO

.......................................................................................................................................................

ARBITRAŻ:

Sąd właściwy dla siedziby Kupującego z zastosowaniem przepisów prawa kraju sprzedającego.

.................................................... .........................................................

Sprzedający Kupujący

Wzory umów: