Kontrakt eksportowy

 

 

zawarty dnia ..............................................r. w .......................................................... pomiędzy:

SPRZEDAJĄCY:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

KUPUJĄCY: ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

TOWAR:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ILOŚĆ: .........................................................................................................................................

CENA: ..........................................................................................................................................

TERMIN ODBIORU: ............................................................................................................................. TRANSPORT: ................................................................................................................................ PŁATNOŚĆ: .......................................................................................................................................... BANK SPRZEDAJĄCEGO: .......................................................................................................................................................

BANK KUPUJĄCEGO

.......................................................................................................................................................

ARBITRAŻ:

Sąd właściwy dla siedziby Kupującego z zastosowaniem przepisów prawa kraju sprzedającego.

 

 

.................................................... .........................................................

Sprzedający Kupujący

Wzory umów: