Kancelaria patentowa — kiedy warto skorzystać z jej pomocy?

Kancelaria patentowa to miejsce, w którym uzyskają wsparcie osoby poszukujące profesjonalnej porady w zakresie prawa własności intelektualnej. Warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego, planując rejestrację znaku towarowego czy wynalazku, a także w przypadku wystąpienia problemów związanych z procedurą rejestracyjną lub naruszeniem dóbr intelektualnych.

Kancelaria prawa patentowego — czym się zajmuje?

Przedmiotem zainteresowania kancelarii patentowej jest bardzo wąska i specyficzna dziedzina prawa. Pracujący w niej rzecznicy patentowi są ekspertami od prawa własności intelektualnej, a dokładniej od prawa własności przemysłowej — czyli dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Prawa własności przemysłowej obejmują projekty wynalazcze np. wynalazki, topografie układów scalonych i wzory przemysłowe, oraz oznaczenia handlowe: znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Dobra te objęte są ochroną tylko wtedy, gdy zostaną zarejestrowane w odpowiednim urzędzie państwowym, zwykle w Urzędzie Patentowym. Kancelaria prawa patentowego pomaga swoim klientom w szybkim i sprawnym przejściu przez proces rejestracyjny, udziela też szeroko zakrojonych porad z zakresu prawa własności intelektualnej.

Kancelaria patentowa pomoże przejść sprawnie przez proces rejestracji

Wsparcie kancelarii patentowej okazuje się nieocenione na etapie planowania, a później samej rejestracji wynalazku czy znaku towarowego. Eksperci posiadają dużą wiedzę i doświadczenie, przez co proces przebiega sprawnie i bez przeszkód.

Na samym początku rzecznik patentowy może pomóc w określeniu, czy dobro intelektualne ma szanse na zarejestrowanie — pozwoli to uniknąć straty czasu w przypadku, gdy ewidentnie nie ma takiej możliwości.

Dzięki wsparciu rzecznika możliwe jest ustalenie optymalnej formy i właściwego terytorium ochrony, uniknięcie błędów we wniosku (np. nieprawidłowego sklasyfikowania branży), skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Kancelaria patentowa będzie też odpowiedzialna za dopilnowanie wszystkich terminów oraz korespondencję z Urzędem Patentowym.

Nie tylko rejestracja — w czym jeszcze może pomóc rzecznik patentowy?

Należy pamiętać, że samo pozytywne przejście procedury rejestracyjnej to nie wszystko — ochrona przyznawana jest w większości przypadków na ściśle określony czas. Oznacza to, że np. przy znaku towarowym konieczne jest przedłużanie ochrony co 10 lat. Współpracując z kancelarią patentową, klient nie musi się obawiać, że przegapi jakiś ważny termin.

Wsparcie kancelarii specjalizującej się w prawie własności przemysłowej okazuje się również nieocenione przy wszelkich sprawach spornych z Urzędem Patentowym. Warto postawić na współpracę z ekspertem obeznanym właśnie w tej wąskiej dziedzinie prawa.

Kolejną ważną sprawą jest monitorowanie przez kancelarię patentową wszystkiego, co związane z chronionym dobrem intelektualnym konkretnego klienta. Oznacza to, że klient zostanie poinformowany, gdy pojawi się podejrzenie, że ktoś naruszył jego prawa np. używając podobnego znaku towarowego.

undefined

Artykuły sponsorowane: