Instalacje zabezpieczające

 

 

 

 

....................., dnia ................

Adresat: .........................................

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

z oficjalnych dokumentów wynika, że większość kradzieży towarów ma miejsce jeszcze w fabryce lub w drodze do lub z magazynu. Oznacza to, że 85% kradzionych towarów zostaje „wyniesionych” przez drzwi frontowe. Pomimo, iż większa część tych strat klasyfikowana jest jako „braki inwentarzowe”, to specjaliści do spraw kradzieży uważają, że towar najczęściej znika podczas załadunku lub wyładunku z magazynów, gdzie do technik kradzieży należy „poprawianie” dokumentów. Z tego powodu magazyny fabryczne i przejściowe stały się jednym z ważniejszych punktów wzmożonego nadzoru.

Przebudowy istniejących magazynów są trudno wykonalne i drogie. Możemy jednak w dość prosty sposób zainstalować lub wzmocnić już istniejące zabezpieczenia elektroniczne. Projektując nowe magazyny i składowiska możemy je przewidzieć i zainstalować już w fazie budowy. Już samo uniemożliwienie zatrudnionym parkowania w miejscach załadunku lub przeładunku towaru może się okazać bardzo dobrym pociągnięciem.

Nasi specjaliści służą radą w sprawie podniesienia bezpieczeństwa każdego obiektu w Państwa przedsiębiorstwie. Również jeśli zauważacie Państwo powtarzające się „braki inwentarzowe”, proponujemy kontakt z naszą firmą.

Mamy nadzieję, że wykorzystacie Państwo proponowaną możliwość poprawy zabezpieczenia mienia przedsiębiorstwa.

 

Z poważaniem

 

..............................................

(podpis)

Wzory umów: