Informacja o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji etatów

 

 

 

............................, dnia ....................

 

............................................

(imię i nazwisko pracownika)

 

..............................................

(adres)

 

 

 

Szanowny Panie,

 

z pewnością orientuje się Pan w trudnej sytuacji firmy, z którego to powodu jesteśmy zmuszeni do redukcji niektórych etatów. Z przykrością muszę poinformować, że należy do nich również Pańskie miejsce pracy.

Mamy nadzieje, że sytuacja w firmie poprawi się na tyle, że w przyszłości będziemy mogli pomyśleć o ponownym zatrudnieniu Pana, być może na innym stanowisku. Dopóki to się nie stanie, niniejszym wypowiadamy Panu umowę o pracę z zachowaniem ustawowego ......................... terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień .......

Życzymy Panu wiele szczęścia w poszukiwaniu nowego miejsca pracy i dziękujemy za dotychczasowe nienaganne wypełnianie Pańskich obowiązków w naszej firmie.

 

Z poważaniem,

 

.............................................

(podpis)

 

 

 

 

Podstawa prawna: art........

Od niniejszego pisma przysługuje Panu prawo odwołania się do Sądu Pracy....... w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Wzory umów: