Informacja o zmianie składu osobowego spółki

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

Jan Nowak

Ul. Nowacka 1

56-555 Wrocław

 

 

Pierwszy Urząd Skarbowy

Ul. Rybacka 10

55-555 Wrocław

 

 

 

 

 

Informacja o zmianie składu osobowego spółki

 

Informuję, że z dniem 10.10.2000 r. zostaje rozwiązana spółka cywilna Jan Nowak, Anna Bar, Adam Sól, prowadząca działalność we Wrocławiu przy ul. Pankowej 10. Począwszy od dnia dzisiejszego działalność będzie prowadzona dalej przez wspólników: Jan Nowak i Anna Bar. Miejsce prowadzenia działalności nie ulega zmianie.

 

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: