Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

Jan Nowak

Ul. Nowacka 10

56-555 Wrocław

 

 

 

Urząd Skarbowy

Ul. Rybacka 10

55-555 Wrocław

 

 

 

 

 

Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 10.10.2000 r. zawarłem umowę i powierzyłem prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Biuru Podatkowemu „Podatki” i Spółka z siedzibą we Wrocławiu ul. Sadowa 2.

Księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na podstawie których dokonywane będą zapisy, będzie przechowywana w wymienionym wyżej biurze podatkowym.

 

 

 

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: