Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia

 

 

 

..........................., dnia ..............

 

Adresat: .....................................

 

 

 

Szanowny/-a Panie/Pani,

 

mamy przyjemność poinformować Pana/Panią o akceptacji podania o zatrudnienie w naszej firmie na stanowisku ....................., na czas określony.

W pierwszym okresie pracy od ............ do ............. Pana/Pani bezpośrednim przełożonym będzie ..................................................

Wynagrodzenie wynosić będzie ....................... PLN miesięcznie plus dodatki przewidziane w Regulaminie wynagradzania. W pierwszym roku pracy przysługuje Panu/Pani .......................... dniowy urlop wypoczynkowy.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na powyższe warunki, prosimy o podpisanie niniejszego pisma i przesłanie kopii do działu personalnego naszej firmy.

Cieszymy się z możliwości przyjęcia Pana/Pani do naszego grona.

 

 

Z poważaniem,

 

.........................................................

(Podpis)

Wzory umów: