Informacja o trudnościach i niewypłaceniu trzynastego wynagrodzenia

 

 

 

 

........................., dnia .................

 

 

Do wszystkich pracowników

 

Ten rok był bardzo trudny dla naszego przedsiębiorstwa. Jestem przekonany, że sami orientujecie się, jak ciężko odczuliśmy straty z powodu braku zamówień z firm .................................., do których doszło z powodu ......................................., co spowodowało, że Firma nie osiągnęła zysku.

W maju musieliśmy podjąć trudną decyzję: albo zwolnić część pracowników, albo spróbować uruchomić inne źródła oszczędzania i zachować wszystkie miejsca pracy. Wybraliśmy tę drugą możliwość, ale z przykrością muszę stwierdzić, że nie jesteśmy w stanie w tym roku wypłacić tradycyjnej trzynastej pensji. W ten sposób po raz pierwszy od roku nie będziemy mogli w ten szczególny sposób podziękować za Waszą rzetelną pracę i lojalność. Jesteśmy przekonani, że nadchodzący rok będzie dla nas bardziej pomyślny i że nie będzie problemu z wypłatą tradycyjnej trzynastej pensji.

 

 

 

............................................

(podpis)

Wzory umów: