Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

Jan Nowak

Ul. Nowacka 10

56-555 Wrocław

 

 

 

Urząd Skarbowy

Ul. Rybacka 5

55-555 Wrocław

 

 

 

 

 

Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego

 

 

 

Informuję, że w roku 2001 będę prowadził ewidencję dla celów VAT, spełniającą wymogi też zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów.

 

 

Jan Nowak

 

Wzory umów: