Informacja o organizowanym kursie

 

 

 

 

Do: Dział BHP

Od: .....................................................(imię i nazwisko)

 

 

 

Dotyczy: ................................................................(nazwa kursu)

 

 

 

Niniejszym informuję, że dnia ........................................... w sali ....................................... rozpoczyna się kurs ...................................................................................... (nazwa kursu) organizowany przez ........................................................................... (nazwa organizatora). Kurs prowadzony będzie przez wysoko kwalifikowanych specjalistów. Chciałbym zachęcić do udziału w nim wszystkich pracowników, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć swoją wiedzę.na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Proszę o dostarczenie mi listy uczestników do dnia ........................................... Pokrywamy koszty uczestnictwa wszystkich zgłoszonych.

 

 

............................................(podpis)

Wzory umów: