Informacja o nowym przedstawicielu firmy

 

 

 

 

......................., dnia......................

Adresat:........................................

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informuję, że nowym przedstawicielem firmy na terenie .................... (nazwa miasta lub regionu) został mianowany Pan ......................................... (imię i nazwisko). W ........................................ (nazwa firmy) pracuje on już od dłuższego czasu i ma bogate doświadczenia z niemal wszystkich dziedzin naszej produkcji.

Pan (imię i nazwisko) przyjedzie do ............................................................ (nazwa miasta) dnia ....................................... i zgłosi się w Pańskim biurze, oczywiście, o ile nie ma Pan w tym czasie innych planów. Proszę o potwierdzenie proponowanego terminu spotkania.

 

Z poważaniem,

 

 

 

..............................(podpis)

Wzory umów: