Informacja o nowej siedzibie firmy

 

 

 

 

......................., dnia ...................

Adresat: .....................................

 

 

 

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że przenieśliśmy się do nowego biurowca stanowiącego od dziś siedzibę naszej firmy.

Nasz nowy adres: ..................................................................................................................

Numery telefonów: ...............................................................................................................

Zapraszamy w stałych godzinach urzędowania.

Wzory umów: