Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru

 

 

 

 

........................, dnia..........

 

Adresat:.................................

 

 

 

 

 

Otrzymaliśmy Państwa zamówienie z dnia .........................., nr............................. (załączamy kopię) i zgodnie z zawartymi w nim warunkami zrealizowaliśmy wysyłkę. Następnie bez żadnego uzasadnienia otrzymaliśmy anulowanie wyżej wymienionego zamówienia.

Ponieważ towar został wysłany zgodnie z instrukcjami i warunkami zawartymi w Państwa zamówieniu, uważamy, że w pełni wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań umownych.

Zastrzegamy sobie zatem pełne prawo do roszczeń związanych z niewypełnieniem zobowiązań umowy z Państwa strony.

 

 

Z poważaniem,

 

 

...........................................

(podpis)