Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki

 

 

 

..........................., dnia .................

Adresat:........................................

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informuję, że dnia .............................. otrzymaliśmy przesyłkę niezgodną z naszym zamówieniem. W dostawie brakuje następujących części:

...........................................................................................................................................................,

...........................................................................................................................................................,

............................................................................................................................................................

Prosimy o ich pilne uzupełnienie.

 

Dziękujemy za zrozumienie naszego zniecierpliwienia i szybką reakcję.

 

 

Z poważaniem,

 

 

...........................................

(podpis)