Informacja o likwidacji sklepu

 

 

 

............, dnia ......................

Adresat: .............................

 

 

 

Szanowny Panie,

 

niniejszym chciałbym Pana poinformować, że jesteśmy zmuszeni zakończyć naszą działalność handlową.

Od dnia ..................................... w naszym sklepie organizujemy wyprzedaż wszystkiego, co się w nim znajduje obejmującą towar, wyposażenie, witryny oraz samochód.

Jako nasz najlepszy partner ma Pan pierwszeństwo kupna. Jeśli interesuje Pana nasza wyprzedaż, prosimy o pilny kontakt z nami.

 

Z poważaniem,

 

 

 

...................................(podpis)

Wzory umów: