Informacja o chwilowym braku towaru

 

 

 

 

 

..........................., dnia .................

Adresat:........................................

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

dziękujemy za przesłane dnia ...................................... zamówienie nr ......................................... na ............................................. (nazwa towaru), tego samego, który dostarczyliśmy Państwu ostatnio oraz za załączony czek. Niestety zainteresowanie tymi wyrobami było tak duże, że nam ich po prostu brakło. Zamówiliśmy następną dostawę, ale dokładnie nie wiadomo, kiedy ją otrzymamy.

Dlatego chętnie zwrócimy Państwa czek i prześlemy informację po otrzymaniu następnej partii towaru lub czek zatrzymamy i towar wyślemy natychmiast po jego otrzymaniu.

 

Prosimy o Państwa decyzję.

 

 

Z poważaniem,

 

...................................................

(podpis)