Indos (druga strona weksla)

 

 

Indos

(druga strona weksla)

 

 

 

Ustępuję na zlecenie ................................................................................................. bez obligu

Nazwa indosanta

 

 

 

 

 

................................................. .......................................................

indosariusz miejsce płatności

Wzory umów: