Gratulacje za dobrze wykonywaną pracę

 

 

 

 

.............., dnia .....................

Adresat: .............................

 

 

 

Szanowny Panie,

 

..............................................................(nazwa zadania), które wykonał Pan na ...........................................................................................................okazały się doskonałe. Nasi handlowcy są pełni zachwytu, a także nasi klienci nie szczędzą nam komplementów.

Serdecznie gratuluję i dziękuję za dobrze wykonaną pracę!

 

 

............................................(podpis)

Wzory umów: