Gratulacje z powodu poszerzenia działalności firmy

 

 

 

........................, dnia ................

Adresat: ...................................

 

 

 

 

Szanowny Panie,

 

z ogromną satysfakcją dowiedzieliśmy się o poszerzeniu działalności Państwa firmy o ..............................................................................................(rodzaj działalności). Niewiele przedsiębiorstw może się pochwalić takimi rezultatami, jakie Państwu udało się osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie. Według nas ogromną część zasługi przypisać należy Pańskiej organizacji i bardzo pomysłowemu prowadzeniu firmy. Prosimy przyjąć nasze szczere gratulacje wraz z życzeniami wielu dalszych sukcesów.

 

Z poważaniem,

 

 

.............................................(podpis)

Wzory umów: