Gratulacje z powodu pomysłu innowacyjnego

 

 

 

..............., dnia ....................

Adresat: ..............................

 

 

 

Szanowny Panie,

starannie przestudiowaliśmy Pańską propozycję skupu butelek z naszej firmy i stwierdziliśmy, że jest to doskonały pomysł.

Skup butelek zamierzamy rozpocząć w ciągu dwóch tygodni i jesteśmy przekonani, że uzyskamy spore oszczędności. Gratulujemy inwencji!

Prosimy przyjąć nasze szczere gratulacje! Dziękujemy za pełne zapału podejście do sprawy.

 

Z poważaniem,

 

 

.............................................(podpis)

Wzory umów: