Gratulacje z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego

 

 

 

 

....................., dnia ................

Adresat: ...............................

 

 

 

Szanowny Panie,

 

udowodnił Pan, że można zrobić to, co wielu pesymistom wydawało się nieosiągalne.

Jestem przekonany, że jeszcze długo będzie się mówić o Pańskich sukcesach, które my, w naszej dziedzinie gospodarki szczerze podziwiamy, a opinia publiczna potrafiła je docenić.

Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji.

 

Z poważaniem,

 

 

............................................(podpis)

Wzory umów: