Gratulacje z okazji otwarcia nowej firmy

 

 

 

 

......................, dnia............

Adresat: .............................

 

 

 

Szanowny Panie,

 

z przyjemnością przeczytałem o otwarciu przez Pana nowego przedsiębiorstwa. Wybrał Pan dziedzinę, przed którą otwierają się duże perspektywy. Jestem przekonany, że dzięki Pańskiej wiedzy, doświadczeniu i przebojowości już wkrótce firma znajdzie swoje miejsce w naszej gospodarce.

Proszę przyjąć moje gratulacje i życzenia wielu sukcesów.

 

Z poważaniem,

 

 

 

.........................................(podpis)

Wzory umów: