Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko

 

 

 

.............., dnia ................

Adresat: ........................

 

 

 

Szanowny Panie,

 

proszę przyjąć moje szczere gratulacje z okazji awansu na stanowisko ..............................

Dobrze wiem z jakim trudem i zapałem wykonywał Pan swoje dotychczasowe obowiązki w .................................................................. (nazwa firmy) i decyzja o awansowaniu Pana wydaje mi się doskonałym posunięciem.

Życzę Panu wielu sukcesów na nowym miejscu pracy.

 

(podpis)

Wzory umów: