Dowód przyjęcia środka trwałego do używania

 

(piećzęć fitmy)

DOWÓD PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO DO UŻYWANIA

 

NR

OT

 

DATA

 

 

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 

 

SYMBOL WG KRŚT

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO - UŻYTKOWA

 

 

 

 

NUMER INWENTARZOWY

 

 

 

 

 

ROK PRODUKCJI

CZAS WCZEŚNIEJSZEGO UŻYTKOWANIA

 

 

 

 

NR DOWODU NABYCIA

ŹRÓDŁO NABYCIA

 

 

 

 

DATA NABYCIA

 

 

 

 

 

DATA PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA

MIEJSCE UŻYWANIA ŚRODKA TRWAŁEGO

 

 

 

 

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO

SPOSÓB WYCENY I JEJ SKŁADNIKI

 

 

 

GR

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ŚRODEK TRWAŁY DO UŻYWANIA

 

 

 

ADNOTACJE KSIĘGOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzory umów: