Doractwo podatkowe

 

 

 

 

....................., dnia ................

Adresat: .........................................

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

przesyłamy wypełniony formularz na zwrot nadpłaty podatku za rok ........................ oraz kopie dostarczonych nam dokumentów. Prosimy o odesłanie nam podpisanych formularzy wraz z potwierdzeniem przelewu na kwotę ................................... .

Jestem przekonany, że moglibyśmy Państwu pomóc w zmniejszeniu zobowiązań podatkowych

w przyszłym roku, jeśli zaangażujecie Państwo naszą firmę do pomocy przy planowaniu założeń podatkowych.

Jesteśmy firmą bazującą na tradycyjnych zasadach i unikamy stosowania spornych ulg podatkowych, gdy istnieją inne niekwestionowane ulgi stanowiące bardzo dobrą lokatę kapitału.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem ...................

 

 

 

Z poważaniem

 

...............................

(podpis)

Wzory umów: