Doractwo ekonimiczne

 

 

 

 

....................., dnia ................

Adresat: ........................................

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

myślę, że zainteresuje Państwa fakt, iż niedawno w................................................... (podać nazwę czasopisma lub innej publikacji) nasza firma otrzymała bardzo pozytywną ocenę, której kopię Państwu przesyłamy.

Ponieważ nasza działalność obejmuje dziedzinę, która jest podstawą produkcji Państwa firmy, proponujemy wzajemne spotkanie, na którym moglibyśmy przedstawić nasze propozycje dotyczące ograniczenia kosztów administracyjnych. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem ................................ .

Liczymy na zainteresowanie z Państwa strony.

 

Z poważaniem,

 

 

.........................................

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzory umów: