Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy

 

 

 

 

..........................., dnia .................

Adresat:........................................

 

 

Szanowni Państwo,

 

dziękujemy za otrzymane pismo, w którym usprawiedliwiacie Państwo opóźnienie dostawy zamówionego przez nas towaru nr ..................................... z dnia......................... Niestety opóźnienie dostawy stawia nas w bardzo niezręcznej sytuacji i jest dla nas nie do przyjęcia. W związku z powyższym nie jesteśmy zainteresowani wyżej wymienioną dostawą i anulujemy powyższe zamówienia.

 

 

Z poważaniem,

 

..........................................

(podpis)